Konserter

Söndag 10-oktober Sysslebäck, Dalby kyrksal 16.00     Lars, Louise och Hanna
Lördag 20-november Vällingby, Västerortskyrkan 18.00  Lars, Louise, Mirjam, Samuel och Hanna