För mer information om oss: Familjen Hellgren info 2019 

Välkommen på våra kommande konserter 2019!

Lördag 19/10 Hjortsberga, Hjortsbergagården kl 17.00 (Lars, Louise och Hanna)

Fredag 1/11 Askersund, EFS-kyrkan Askersund kl 19.00 (Lars, Louise, Mirjam, Samuel, Sara, Hanna, Vera och Svante)