Lars

Lars

Yrke: Brasslärare, tubalärare och tubametodiklärare ( Lindesberg, Örebro och Arvika)

Bor: Örebro

Instrument: Tuba samt andra brassinstrument

Utbildningar:

  • Musikhögskolan, Ingesunds Musikhögskola, Arvika,
  • Musiklärarexamen: IE: Instrumental och Ensemblelärare
  • Huvudfack Tuba                                                                    4år       1987  –  1991
  • Musiklinjen, Ingesunds folkhögskola, Arvika                 2år       1984  –  1986
  • Musiklinjen, Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå             2år       1982  –  1984

Övriga meriter:

  • Tubametodiklärare/Tubalärare: Musikhögskolan Ingesund, Arvika
  • Tubaist/extramusiker: Brasskvintetten Brassa Nova
  • Tubaist/extramusiker: Värmlands Sinfonietta