Fr. 14/7 Eskilstuna, Johannebergskapell kl 19.00 (Hanna, Sara, Lars och Louise)