On. 2/8 Vårgårda, Änets missionshus kl 19.00 (Hanna, Louise och Lars)