Ti. 4/7 Vetlanda, Nye Missionshus kl 19.00 (Hanna, Louise och Lars)