To. 28/12 Bollstabruk, Bollstakyrkan 19.00 (Lars, Louise och Hanna)